ประกาศ...วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 21:00 ทางร้านจะดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งนี้จะมีการรีไดเรกโดเมนเนม ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ ชั่วคราวประมาณ 1-2 วัน โดยจะกลับมาเปิดใช้งานได้ตามปกติประมาณวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เพื่อความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้ากับเรา ทางร้านจึงขอแจ้งหมายเลขพัสดุทั้งในรายการสั่งซื้อโดยตรงกับลูกค้าดังนี้

***หมายเหตุ หากตรวจสอบข้อมูลแล้วขึ้นว่าไม่พบข้อมูล อาจเป็นเพราะว่าเลขพัสดุดังกล่าวยังไม่เข้าระบบ กรุณารอทางไปรษณีย์ดำเนินการและตรวจสอบใหม่อีกครั้ง