ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

เพื่อความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้ากับเรา ทางร้านจึงขอแจ้งหมายเลขพัสดุทั้งในรายการสั่งซื้อโดยตรงกับลูกค้าดังนี้

***หมายเหตุ หากตรวจสอบข้อมูลแล้วขึ้นว่าไม่พบข้อมูล อาจเป็นเพราะว่าเลขพัสดุดังกล่าวยังไม่เข้าระบบ กรุณารอทางไปรษณีย์ดำเนินการและตรวจสอบใหม่อีกครั้ง