ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 กพ. ยังไม่สามารถส่งรองเท้าได้นะคะ เนื่องจากมีตรวจจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หากลูกค้าท่านใดสั่งสินค้าแล้ว ไม่สะดวกรอสามารถยื่นเรื่องขอคืนเงินได้ค่ะ *อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันที่อีกครั้งค่ะ

เงื่อนการสั่งซื้อสินค้าที่ LoveSneaker

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทั้งสองฝ่าย กรุณาอ่านเงื่อนไขของเราโดยละเอียด

หากสั่งซื้อแล้วสินค้าหมด

เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อและโอนเงินแล้ว สินค้าหมดสต็อก ทางร้านยินดีคืนเงินให้ เฉพาะค่าสินค้าที่ได้ทำการตกลงไว้ตามรายการสั่งซื้อ โดยไม่รวมค่าทำเนียมการโอนเงินของธนาคาร 

ไม่พอใจในสินค้า หรือ รู้สึกว่าสินค้าไม่ตรงกับรูปถ่าย

สินค้าของเราส่วนใหญ่ถ่ายจากสินค้าจริง 100% อาจมีบางรูปที่นำมาจากโรงงานแต่จะแนบรูปถ่ายจากสินค้าจริงมาด้วย หากไม่มีหรือไม่ได้ลงไว้และลูกค้ายินดีจะสั่งซื้อหมายถึงยอมรับสินค้านั้นโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อความสบายใจของลูกค้ากรุณาติดต่อเราเพื่อทบทวนสินค้าก่อนชำระเงิน

สินค้าที่ได้รับผิดไปจากที่สั่งไว้

ทางร้านยินดีเปลี่ยนให้ฟรี โดยลูกค้าจะต้องส่งกลับภายในวันถัดไปหลังจากติดต่อกับทางร้าน หากสินค้าถูกส่งกลับมายังฝ่ายสต็อกและตรวจพบว่าลูกค้าได้ใส่จนเกิดความชำรุดเสียหาย หรือเกิน 3 วันนับจากวันที่แจ้งเรื่อง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี

สินค้าใส่ไม่ได้

ไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์ได้ โดยอาจมีการอนุโลมให้เป็นกรณีไป (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) แต่สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม โดยลูกค้าจะต้องส่งกลับภายในวันถัดไปหลังจากติดต่อกับทางร้าน หากสินค้าถูกส่งกลับมายังฝ่ายสต็อกและตรวจพบว่าลูกค้าได้ใส่จนเกิดความชำรุดเสียหาย หรือเกิน 3 วันนับจากวันที่แจ้งเรื่อง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี

สินค้ามีตำหนิ

ทางร้านยินดีเปลี่ยนให้ฟรี โดยจะต้องเป็นรุ่น แบบ สี ขนาดเดิม (อาจเปลี่ยนแปลงได้หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหมดสต็อก) ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ฉีกขาด จากวัสดุผิวรองเท้าภายนอก เช่น หนังขาด เป็นรู ตาข่าย ผ้า ขาด เชือกเฉพาะรุ่นขาด
  2. หลุด เช่น กาวหลุด พื้นหลุด 
  3. เปื้อนคราบ กาว พลาสติก สีตก ที่มีขนาดประมาณ 0.5 เซ็นติเมตรขึ้นไป ซึ่งไม่สามารถล้างขัดทำความสะอาดได้ออกด้วยตัวลูกค้าเอง

เมื่อได้รับสินค้าลูกค้าจะต้องตรวจเช็คสภาพสินค้าก่อน และต้องรีบส่งคืนภายในระยะเวลา 3 วันหลังจากได้รับสินค้า หากเลยวันที่กำหนดทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

หรือเมื่อสินค้าถูกส่งกลับมายังฝ่ายสต็อกและตรวจพบว่าลูกค้าได้ใส่จนเกิดความชำรุดเสียหายมากขึ้นกว่าที่แจ้งไว้ อาจมีค่าปรับเพิ่มเติม

ในกรณีที่นอกเหนือจากข้างต้น ทางร้านอาจส่งอะไหล่ไปเพิ่มเติมให้ เช่น เชือกรองเท้าขาด พื้นรองเท้าขาด ซึ่งบางรุ่นจะไม่มีอะไหล่ อาจต้องส่งอะไหล่รุ่นอื่นไปให้แทน 

สินค้าถูกตีกลับ

ลูกค้าต้องทำการชำระค่าจัดส่งมายังร้านค้าอีกครั้ง

บัตรกำนัล

กรณีที่คุณลูกค้าไม่ทำตามเงื่อนไขของบัตรกำนัลที่ได้ตกลงกันไว้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบัตรกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ต้องการคืนเงิน (กรณีเกิดข้อพิพาท)

หากเกิดกรณีพิพาทจนหาข้อตกลงไม่ได้และต้องการคืนเงิน หลังจากได้รับสินค้าไปแล้ว จะต้องถูกหักค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและค่าดำเนินการ 50% ของราคาสินค้า